Húsvét

„Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó, és az élő; halott voltam, de íme, élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai:” (Jel 1,18)

Dr. Fabiny Tamás püspök úr szavai szerint: “Jézus az Élő. Húsvétkor nemcsak a patmoszi száműzetésben élő Jánost szólítja meg, hanem minket mindannyiunkat a magunk gyülekezetében, amelyet hajlamosak vagyunk saját kis szigetünknek tekinteni. Ő nekünk is ezt mondja: „Halott voltam, de íme, élek!” Jézus húsvétkor életjelt ad magáról. Ő a világ élete és éltetője: ha ki akarnánk őt taszítani, a világ szívét tépnénk ki. Pilinszky szép szavával: a tények mögül száműzött Isten újra és újra átvérzi a történelem szövetét. Húsvét óta azonban nemcsak a véres szövet van szemünk előtt, hanem az a szépen összehajtogatott fehér lepel is, amire az üres sírra rábukkanó első tanítványok találtak.” 

A kereszténység legnagyobb és legrégebbi ünnepe a húsvét az egyházi ünnepek sorában.  A magyar húsvét szó, az azt megelőző negyven napos böjt lezárulását jelzi. Jézus Krisztus feltámadásának és vele az emberiség megváltásának ünnepe. Időpontja a 325-ben tartott első niceai zsinat döntése értelmében a tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap, és ehhez igazodik az egyházi év valamennyi változó idejű, úgynevezett mozgó ünnepe. A keresztény ünnep az ószövetségi pászka ünnepéből nőtt ki, ennek az előképnek a keresztény tanítás szerinti beteljesedése Jézus Krisztus átmenetele a halálból a feltámadott életre. Jézust a zsidó húsvét előtt ítélte halálra Poncius Pilátus, nagypénteken keresztre feszítették, és vasárnap hajnalban föltámadott a halálból majd később többeknek megjelent. 

A húsvétot megelőző héten nálunk is előadták az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatói passiójátékukat, mint minden évben. Kollégiumunkban ünnepi vacsorával egybekötött úrvacsorás áhítatot tartottunk húsvét alkalmából március 21-én Pelikán András lelkészünk szolgálatával. Németh Kira és Almási Máté segédkezett az áhítat zenei kíséretében.

Kollégiumok közötti ügyességi verseny

2016. február 18-án kollégiumi csapatunk részt vett a Fábry Kollégium szervezésében megrendezésre kerülő kollégiumok közötti ügyességi versenyen. Kilenc kollégium képviseltette magát 8-8 fős csapatokkal, változatos összetétellel. Mi egy vegyes csapattal neveztünk: Lengyel Kíra, Pazár Dorka, Antal Marci, Máthé Dominik, Pataki Zoli, Kecskeméti Bence, Labossa Tamás, Cservenák Mihály.

A versenyszámokat különböző erősség jellemezte. Volt ping-pong labdával egyensúlyozás, lufival futás, hullahopp karika átadás kéz nélkül, talicskázás… A szoros versenyben végül nem kerültünk az első három helyezett közé, bár az átgondolt, legeredményesebb taktikákat sokszor tőlünk másolták ellenfeleink.

Farsang

A farsang időszaka minden évben vízkereszttől tart húshagyókeddig, vagyis a nagyböjt kezdetéig. Farsang vége felé rendezik meg több városban a legnagyobb karneválokat, mint a riói vagy velencei karnevált, Magyarországon pedig a híres mohácsi busójárást. Kollégiumunkban idén a diákönkormányzat igyekezett  a farsangot a néphagyomány témakörében megragadni, de persze mindenki annak öltözött, amihez éppen kedve szottyant. Megjelent „a sokácok farsangi alakoskodása” és a rend biztos őre is feltűnt a vidéken, hogy megfékezze a gazfickókat és biztosítsa a nyugalmat.

Az internetes világ és a hétköznapok veszélyei

2016. január 28-án Deme Roland, Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumba járó kollégistánk édesanyja tartott előadást nálunk, Az internetes világ és a hétköznapok veszélyei címmel. Cserődi Melinda rendőr alezredes a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet munkatársa, mely intézmény 1961 óta segíti az igazságszolgáltatást és a bűnüldözést a tudománnyal. A rendőr alezredes előadása során részletesen beszélt arról, milyen veszélyeket rejt az internet a mai fiatalok számára, hiszen az okostelefonok világában sajnos nem tudni, hogy valójában ki az a személy, akivel megismerkedünk vagy beszélgetésbe bocsátkozunk. Sok fiatal válik különböző közösségi oldalakon olyan zaklatás céltáblájává, mely később tragédiába torkollik. Az úgynevezett „trollkodások” (internetes szleng, virtuális kommunikáció során provokál, szándékosan zavart kelt) következményeit nagyrészt sajnos nem képesek felmérni az iskoláskorú gyerekek. Az arctalanság sokszor vakmerővé teszi a fiatalokat. Érdemes lenne többször felhívni mindenki figyelmét arra, hogy olvassa és gondolja át azt, amit leír és törölje, ha azt szemtől-szemben nem merné az érintettnek elmondani. Meg kell tanítani az internet felelősségteljes használatát!

Országos Kölcsey Versmondó- és népdaléneklési verseny

2016. január 22-én a kollégiumunk egy nevezővel részt vett az Orosházán megrendezett országos Kölcsey versmondó- és népdaléneklési versenyen. A nevezőt, Ifj. Cservenák Mihály Györgyöt, nevelő- és felkészítő tanára, Turóczi Krisztián kísérte el. Orosházán szívélyes és meleg fogadtatás várta a versenyzőket. A szavalóverseny szünetében a résztvevőket és kísérőiket meleg étellel fogadták a földszinti étkezőben.

A verseny első fordulójában a Vörösmarty Mihály által megírt Szózatot kellett elmondani, majd a második fordulóban a szabadon választott Weöres Sándor-verset szavalták.  Kollégiumunk által indított versenyző Weöres Sándor: „A két nem” című versét választotta. Némi várakozás után a nagyteremben összehívták a versenyzőket, a népdalénekesek, a rajz- és fotópályázók után a versmondók is megkapták megérdemelt jutalmukat.

Ifj. Cservenák Mihály György a második helyezést érte el e neves alakalommal.