Farsang

A farsang időszaka minden évben vízkereszttől tart húshagyókeddig, vagyis a nagyböjt kezdetéig. Farsang vége felé rendezik meg több városban a legnagyobb karneválokat, mint a riói vagy velencei karnevált, Magyarországon pedig a híres mohácsi busójárást. Kollégiumunkban idén a diákönkormányzat igyekezett  a farsangot a néphagyomány témakörében megragadni, de persze mindenki annak öltözött, amihez éppen kedve szottyant. Megjelent „a sokácok farsangi alakoskodása” és a rend biztos őre is feltűnt a vidéken, hogy megfékezze a gazfickókat és biztosítsa a nyugalmat.

Az internetes világ és a hétköznapok veszélyei

2016. január 28-án Deme Roland, Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumba járó kollégistánk édesanyja tartott előadást nálunk, Az internetes világ és a hétköznapok veszélyei címmel. Cserődi Melinda rendőr alezredes a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet munkatársa, mely intézmény 1961 óta segíti az igazságszolgáltatást és a bűnüldözést a tudománnyal. A rendőr alezredes előadása során részletesen beszélt arról, milyen veszélyeket rejt az internet a mai fiatalok számára, hiszen az okostelefonok világában sajnos nem tudni, hogy valójában ki az a személy, akivel megismerkedünk vagy beszélgetésbe bocsátkozunk. Sok fiatal válik különböző közösségi oldalakon olyan zaklatás céltáblájává, mely később tragédiába torkollik. Az úgynevezett „trollkodások” (internetes szleng, virtuális kommunikáció során provokál, szándékosan zavart kelt) következményeit nagyrészt sajnos nem képesek felmérni az iskoláskorú gyerekek. Az arctalanság sokszor vakmerővé teszi a fiatalokat. Érdemes lenne többször felhívni mindenki figyelmét arra, hogy olvassa és gondolja át azt, amit leír és törölje, ha azt szemtől-szemben nem merné az érintettnek elmondani. Meg kell tanítani az internet felelősségteljes használatát!

Országos Kölcsey Versmondó- és népdaléneklési verseny

2016. január 22-én a kollégiumunk egy nevezővel részt vett az Orosházán megrendezett országos Kölcsey versmondó- és népdaléneklési versenyen. A nevezőt, Ifj. Cservenák Mihály Györgyöt, nevelő- és felkészítő tanára, Turóczi Krisztián kísérte el. Orosházán szívélyes és meleg fogadtatás várta a versenyzőket. A szavalóverseny szünetében a résztvevőket és kísérőiket meleg étellel fogadták a földszinti étkezőben.

A verseny első fordulójában a Vörösmarty Mihály által megírt Szózatot kellett elmondani, majd a második fordulóban a szabadon választott Weöres Sándor-verset szavalták.  Kollégiumunk által indított versenyző Weöres Sándor: „A két nem” című versét választotta. Némi várakozás után a nagyteremben összehívták a versenyzőket, a népdalénekesek, a rajz- és fotópályázók után a versmondók is megkapták megérdemelt jutalmukat.

Ifj. Cservenák Mihály György a második helyezést érte el e neves alakalommal.

A Magyar Kultúra Napjáról – röviden

A Magyar Kultúra Napját január 21-én, csütörtökön ünnepeltük a kollégiumban, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát. A műsorban eredeti források segítségével ismertettük a Himnusz keletkezéstörténetét és felidéztük a költő szülőhelye, Szatmárcseke ihletet adó környezetét. A multimédiás összeállításban hangsúlyt helyeztünk Szatmárcseke református történeti emlékeire is. Elhangzott a Szózat, az Emléklapra és a kevésbé ismert „Kölcsey” című vers is. A korabeli szövegeket Varjú Anna és ifj. Cservenák Mihály tolmácsolta, a műsort Paládi Zsolt nevelőtanár állította össze. Az ünnepség végén közösen énekeltük el nemzeti énekünket, a Himnuszt.

Brocskó Lajos projekt az EKK-ban

2015. december 14-15., 2016. január első és második hete

Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonállal kapaszkodhatsz a jövőbe.” Babits Mihály

Brocskó Lajosra emlékeztünk az Evangélikus Középiskolai Kollégium diákjai és nevelői közreműködésével.

A projekt terv állomásai:

2015. december 14. A Nemzeti Sírkertben Brocskó Lajos síremlékénél az emlékezés virágainak elhelyezése.

Este 20 órakor Zászkaliczky Péter ny. evangélikus lelkész ismerteti a  kollégium elődintézményének, az Országos Protestáns Árvaháznak történetét.

2015. december 15. Születésnapján koszorúzással emlékeztünk az árvaház igazgatójára Brocskó Lajosra, (1851. december 15.) aki 58 éven át nevelte és terelgette az árva gyermekeket az ódon falak között.

Kovács Dóra és Ágoston Árpád fuvolajátékát követte Forgó Benjámin tolmácsolásában Petresné Liszkai Anna: Papánk emlékére c. verse.  A szerző árvaként élt az intézményben.

– Brocskó Lajos életéből, munkásságából kaptak irodalmi részleteket a diákcsoportok. Csoportonként megismerkedtek az „árvaatya” életének főbb állomásaival. Nevelői eredményeit, egyéniségét, kedélyvilágát, jellemét, rendszeretetét, a lélekfegyelmezés eszközeit, a szlöjdiskola jelentőségét PowerPoint bemutatók formájában készítették el a diákcsoportok.


2016. január 12-én bemutatták tartalmas alkotásaikat közös tematikus foglalkozás keretében.

– A teljes anyagból kérdőívet állítottam össze, melyet a szobaközösségek töltöttek ki.

A kérdőívek 100%-ban, kitöltve kerültek a csoportvezetőkhöz.

A projekt célja megvalósult! Határon innen és túlról érkező lakóink nemcsak nap mint nap elhaladnak a kollégium főbejáratánál elhelyezett emléktáblák előtt, reméljük betekintést kaptak a régmúlt idők nagyszerű eseményeibe, és megtudták nagy múltú intézményünk nem jött volna létre, ha nincs kezdeményezés, társadalmi összefogás, adakozás e nemes ügyért, az árvák felkarolásáért.

A MI kollégiumunk már 142 éve a nevelést szolgálja!

Köszönöm a diákok és nevelőtársaim aktív közreműködését!

Hegyváriné Pauló Mária a projekt szervezője, az intézmény igazgatója