A Kollégium Járványügyi Intézkedési terve

Frissítés a 2020.évi 207. számú MK-ban megjelent 431/2020. (IX.18) Korm. rendelet alapján. A frissítés hatályos 2020. október 01-től.

2020. október 1-től a kollégiumba csak az a személy léphet be, akinek testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztiorvos által meghatározott mértéket. Ez a mérték 37,8 fok. Ezzel a testhőmérséklettel a kollégiumba belépni szigorúan tilos!

A kollégium szabályzata alapján, az igazoltan és 2 órán keresztül kontrolláltan, folyamatosan 37.5 fok testhőmérsékletű tanulót továbbra is el kell különíteni. Amennyiben az elkülönítés alatt (min.2 óra) a tanuló testhőmérséklete nem csökken (esetlegesen nő), a szülő értesítését követően a lehető leghamarabb otthonába kell bocsájtani.

Az intézménybe történő érkezéskor, mindenki köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. A testhőmérséklet mérést az előző intézkedési terv kiegészítésben leírtak alapján kell végzeni

A kollégiumba belépni kizárólag:

 • jogviszonnyal rendelkező tanulók
 • a tanulókat kísérő/értük érkező nagykorú személy, kizárólag maszkban, a testhőmérséklet-mérési pontig
 • a kollégium dolgozói
 • a karbantartási munkát végző személyek
 • a jogszabályi kötelezettség céljából érkező személyek

számára engedélyezett. Mindenki más számára a belépés tilos!

A kollégiumba belépéskor a korábbi szabályok alapján a hőmérőzés kötelező!

A korábbi szabályok alapján a maszk viselése a szobákon kívül kötelező!

Hatósági karanténból a visszatérés kizárólag hatósági karanténigazolással, ennek hiányában orvosi igazolással lehetséges!

———————————————————————————————–

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV – Frissítés  2020.09.16.

 1. A kollégium épületébe – a jogviszonyban lévő diákokon kívül – továbbra is kizárólag igazgatói engedéllyel lehet belépni.
 2. Átmenetileg a kollégium udvarán külön engedély nélkül várakozhatnak a szülők a hétvégi kiköltözésnél.
 3. A tanulók napi testhőmérését 8:00-16:00 között a kollégiumi ápoló végzi, ezt követően a napi főügyeletes feladata a mérés.
 4. A kritikus testhő 37,5 melynek megállapítása úgy zajlik, hogy a 37 feletti értéket 2 óra időtartamban 2 kontrollmérés kell, hogy kísérje. Amennyiben a tanuló testhője emelkedik, 37,5 felett el kell különíteni megfigyelésre. Amennyiben a testhő tovább emelkedik a szülő értesítésével a tanulót otthonába kell bocsájtani, addig elkülönítő szobában kell lennie. A kollégiumba vissza kizárólag háziorvosának egészséges, közösségbe mehet igazolásával lehet visszaengedni.
 5. Amennyiben az iskolából egészségügyi panaszai miatt egy tanulót hazaküldenek, nincs mérlegelési lehetőségünk, a tanulót otthonába kell bocsájtani, mivel az iskolába háziorvosi igazolással mehet vissza, nem tarthatjuk a kollégiumban a tanulót.
 6. Mivel a tanuló csak egy igazolást kap a háziorvosnál, a tanuló által bemutatott igazolást a csoportvezetők lemásolják a pontos adminisztráció érdekében.
 7. A szilenciumi foglalkozást az előírások betartásával lehet megtartani. Mivel a tanulók nem egy intézményből érkeznek, maszk viselése és a 1,5 m távolság kötelező.
 8. Az énekkar és a sportfoglalkozások megtartása következő rendelkezésig tilos.
 9. Minden olyan délutáni foglalkozás megtartása, ahol a különböző iskolába járó tanulók fizikai kontaktja megvalósulna vagy az egészségügyi előírások nem betarthatók, TILOS!
 10. A szobákban a maszk viselése nem kötelező! Ezen kívül minden térben kötelező!

————————————————————————————————

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV

Az intézkedési terv készült a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készlenlét idején alkalmazandó eljárásrend alapján.

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

2.1 A kollégiumba kizárólag egészséges, új típusú koronavírus megbetegedés tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző személy költözhet be.

2.2 A beköltözésénél a tünetek esetleges meglétéről ki kell kérdezni a beköltöző tanulókat, az előzetesen kiküldött nyilatkozat segítségével.

2.3 A kollégiumban lakók figyelmét a beiratkozásnál fel kell hívni, hogy ha bármilyen betegségre utaló panaszuk van, azt azonnal jelezzék a nevelőtanárnak, kollégiumi ápolónak.

2.4 A tanulókon panasz esetén testhőmérséklet mérést kell végezni. A hőemelkedéses vagy lázas tanulót el kell különíteni, a szülőt értesíteni kell az elkülönítéséről. A kollégium orvosát értesíteni kell az elkülönítés tényéről.

2.5 A láztalan de bármilyen betegség tüneteit mutató tanulót el kell különíteni, nem maradhat a kollégiumban. A kollégium orvosával való egyeztetés után otthonába kell távoznia.

2.6 Az elkülönített tanuló a szülő érkezéséig vagy a szülővel egyeztetett távozásig az elkülönítőben marad, de nem maradhat a kollégiumban, a kollégiumi orvossal való egyeztetés után otthonába kell távoznia a megfelelő ellátás érdekében.

2.7 A betegség tényének megállapításában a kollégiumnak nincs kompetenciája, azt kizárólag orvos teheti meg, így nem mérlegelhető a kollégiumban tartás ezekben az esetekben.

2.8 Amennyiben a tanuló tünetei alapján felmerül a Covid fertőzés, a kollégium orvosa rendelheti el az eljárás elindítását. A kollégium orvosát a nevelőtanárok, a kollégiumi ápoló és az intézményvezető értesíthetik. Mindenkinek az orvos utasításait követve kell eljárni.

2.9 A kollégiumi szobákban a létszámot a rendelkezésre álló férőhelyek kihasználására törekedve, a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett kell meghatározni.

2.10 A férőhelyek 5%-át üresen kell tartani, elkülönítés céljából. A kollégiumban az emeleten és a földszinten külön is van fenntartva elkülönítő helyiség.

A kollégiumba való belépés, rendezvények, kirándulások, foglalkozások szervezése

3.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.

3.2 A kollégiumba belépni kizárólag az ott dolgozók és a jogviszonyban lévő tanulóknak lehet. Mindenki más egyéni elbírálás alapján léphet be a megfelelő védő intézkedések mellett.

3.3 A kollégiumba belépő személyek számára a saját maguk által biztosított maszk viselése kötelező. Közösségi terekben a maszk viselése kötelező, Közösségi tér: folyosók, irodák, díszterem, szekció terem, könyvtár. A közösségi terekben a 1,5 m védőtávolságot tartani kell.

Közösségi terekben kerülni kell a csoportosulást, lehetőség szerint a vizesblokkokban és azok előterében is.

3.4  A beköltözési folyamat: úgy kell megszervezni térben és időben, hogy a minimum 1,5 méteres védőtávolság folyamatosan betartásra kerüljön. Ennek érdekében egyszerre 20 család tartózkodhat az épületben. A beiratkozás 5 különböző helyen történik, mindenki a saját csoportvezetőjénél iratkozik be, beosztás alapján.

A beiratkozott tanulók elfoglalják a szobájukat, ezt követően a szobában kell tartózkodniuk. Az épületből kimehetnek, a csoportvezetővel történő egyeztetés alapján.

Egy beiratkozó tanulóval egy szülő tartózkodhat, akinek a beiratkozás után el kell hagynia az épületet.

3.5 A kollégiumban a szülők számára szervezett nagy létszámú tájékoztató értekezletek helyett, digitális formában küldött tájékoztatók formájában tartjuk meg az év eleji információs alkalmakat.

3.6 A foglalkozásoknál elsősorban a szabadtéri foglalkozásokat kell előnyben részesíteni.

3.7 Zárt térben foglalkozást kizárólag a díszterem előadóterében lehet tartani, a biztonsági előírások betartásával.

EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

4.1 A kollégium bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt kell kihelyezni, minden belépőnek kötelező a kézfertőtlenítés az intézménybe érkezéskor.

4.2 Étkezések előtt és után minden belépő alaposan mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).

4.3 A lakószobákban minden nap fertőtlenítő takarítást és szellőztetést kell végezni. Felhívjuk a diákok figyelmét ugyanerre. A diákok felelőssége, hogy dolgaikat rendben elrakják, hogy a takarítás megtörténhessen!

4.4 A közös helyiségek fertőtlenítő takarítását minden nap el kell végezni. Különös tekintettel a kilincsek, kapcsolók, korlátok érinthető felületek esetében.

4.5 A vizesblokkok és az étkező helyiség fertőtlenítő takarítását naponta elvégezzük.

4.6 A tanulók számára a higiéniás előírásokat felhívás jelleggel a szoba ajtajára ki kell ragasztani, azokat az első csoportfoglalkozáson meg kell beszélni.

Az étkeztetésre vonatkozó szabályok

5.1 Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.

5.2 Az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok, óvodai csoportok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.

5.4 A beosztás szerinti étkezéseket követően minden asztalt és széket fertőtleníteni kell.

5.5 Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása

5.6 A tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, adagolása az étkezéssel együtt történik, a tanulók nem foghatják meg csak a saját készletüket.

5.7 A tanulók az asztalnál be kell tartaniuk a 1,5 méteres védőtávolságot, mivel étkezés közben nem viselhető maszk.

5.8 Étkezési időn kívül az étkezőben tartózkodni nem lehet, de minden étkezést az étkezőben kell megtartani.