szakkörök

Filmkibeszélő szakkör – Hidasi Péter

” A film hasonló az irodalomhoz, abban a fennkölt és hiábavaló küzdelemben, hogy megőrizze a gondolat, a művészet értékét egy olyan világban, amely egyre kevésbé törődik ezekkel a dolgokkal.” (Dudly Andrew)
A rövidfilm műfajának választását a rendelkezésre álló időkeret adta, melybe belefér a látás és láttatás. Egyszerre lehet több produkciót egy közös téma köré felfűzni és egyéni sajátosságait, stílusjegyeit kiemelni, mondanivalóját értelmezni, célnak való megfelelését értékelni. A rövidfilm hasonlóan a költészethez hihetetlen eszköztárral rendelkezik, sőt a kísérletezés hatalmas szabadságával az egyéni önkifejezés egyik leglátványosabb formája. A szakkör célja, hogy felnyissa a diákok szemeit, kitágítsa a világukat és mindenekelőtt egy közösségi élményt szerezzen.

ÉNEK-ZENE SZAKKÖR  – Prehradnyik Katalin 

Az Evangélikus Középiskolai Kollégium énekkara minden kollégista számára nyitott, aki már énekelt valaha kórusban, rendelkezik valamennyi zenei előképzettséggel, tud kottát olvasni, vagy csak egyszerűen szeretne jó közösséghez tartozni és énekelni.

Az ének-zene szakkör elsődleges célja a közös éneklés, zenélés és közösségformálás. Keresztény szellemisége a meghatározó, nem tartja mindenekelőtt fontosnak a tiszta intonációt, de törekszik a stílusos zenei hangzásra.  A zenei kísérők és a kórus szolgál heti rendszerességgel az áhítati alkalmakon, nagyobb ünnepek alkalmával az istentiszteleteken. Lényeges, hogy az éneklés felszabadító örömét megoszthassák másokkal. Az énekkar tagjai maguk is választhatnak és hozhatnak megtanulandó keresztény dalt, vagy kórusművet, amit aztán szakkörös társaiknak megtanítanak.

Az énekkar létszámát tekintve egy 12 fő körüli kamarakórus.

(szerda)


Futókör, labdajátékok – Németh Ádám

Kézműves szakkör – Garas Erzsébet

Matematika tehetséggondozás – Sebestyén Eszter

Irodalmi, magyar nyelvi tehetséggondozás – Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna