szakkörök


ÉNEK-ZENE SZAKKÖR  – Prehradnyik Katalin 

Az Evangélikus Középiskolai Kollégium énekkara minden kollégista számára nyitott, aki már énekelt valaha kórusban, rendelkezik valamennyi zenei előképzettséggel, tud kottát olvasni, vagy csak egyszerűen szeretne jó közösséghez tartozni és énekelni.

Az ének-zene szakkör elsődleges célja a közös éneklés, zenélés és közösségformálás. Keresztény szellemisége a meghatározó, nem tartja mindenekelőtt fontosnak a tiszta intonációt, de törekszik a stílusos zenei hangzásra.  A zenei kísérők és a kórus szolgál heti rendszerességgel az áhítati alkalmakon, nagyobb ünnepek alkalmával az istentiszteleteken. Lényeges, hogy az éneklés felszabadító örömét megoszthassák másokkal. Az énekkar tagjai maguk is választhatnak és hozhatnak megtanulandó keresztény dalt, vagy kórusművet, amit aztán szakkörös társaiknak megtanítanak.

Az énekkar létszámát tekintve egy 12 fő körüli kamarakórus.

(szerda)


futókör, labdajátékok – Németh Ádám

Egyéni sportfejleszés/történelem felzárkóztatás – Hidasi Péter

matematika tehetséggondozás/felzárkóztatás – Sebestyén Eszter

irodalmi, magyar nyelvi tehetséggondozás/felzárkóztatás – Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna

angol/spanyol tehetséggondozás/felzárkóztatás – Gubik Katalin