szakkörök

RÖVIDFILM SZAKKÖR

” A film hasonló az irodalomhoz, abban a fennkölt és hiábavaló küzdelemben, hogy megőrizze a gondolat, a művészet értékét egy olyan világban, amely egyre kevésbé törődik ezekkel a dolgokkal.” (Dudly Andrew)
A rövidfilm műfajának választását a rendelkezésre álló időkeret adta, melybe belefér a látás és láttatás. Egyszerre lehet több produkciót egy közös téma köré felfűzni és egyéni sajátosságait, stílusjegyeit kiemelni, mondanivalóját értelmezni, célnak való megfelelését értékelni. A rövidfilm hasonlóan a költészethez hihetetlen eszköztárral rendelkezik, sőt a kísérletezés hatalmas szabadságával az egyéni önkifejezés egyik leglátványosabb formája. A szakkör célja, hogy felnyissa a diákok szemeit, kitágítsa a világukat és mindenekelőtt egy közösségi élményt szerezzen.

ÉNEK-ZENE SZAKKÖR 

Az Evangélikus Középiskolai Kollégium énekkara minden kollégista számára nyitott, aki már énekelt valaha kórusban, rendelkezik valamennyi zenei előképzettséggel, tud kottát olvasni, vagy csak egyszerűen szeretne jó közösséghez tartozni és énekelni.

Az ének-zene szakkör elsődleges célja a közös éneklés, zenélés és közösségformálás. Keresztény szellemisége a meghatározó, nem tartja mindenekelőtt fontosnak a tiszta intonációt, de törekszik a stílusos zenei hangzásra.  A zenei kísérők és a kórus szolgál heti rendszerességgel az áhítati alkalmakon, nagyobb ünnepek alkalmával az istentiszteleteken. Lényeges, hogy az éneklés felszabadító örömét megoszthassák másokkal. Az énekkar tagjai maguk is választhatnak és hozhatnak megtanulandó keresztény dalt, vagy kórusművet, amit aztán szakkörös társaiknak megtanítanak.

Az énekkar létszámát tekintve egy 12 fő körüli kamarakórus.

(hétfő, szerda)


SZÉP ERNŐ SZÍNJÁTSZÓ SZAKKÖR

Követve a kollégiumi színjátszó kör hagyományait, az újonnan szerveződő drámaszakkör is főleg a középiskolai irodalmi olvasmányokra és irodalmi élményekre támaszkodik. Elsősorban a nem kötelező, de a diákok között méltán népszerű lírai és prózai művek elemzésére és előadására szeretnénk koncentrálni. Emellett a tervek között szerepel olyan szituációk, jelenetek dramatizált feldolgozása, amelyek a diákok és fiatal felnőttek életével, konfliktusaival kapcsolatos.  Ebben maximálisan számítok a szakkör résztvevőinek segítségére és javaslataira is. Így sikerülhet a mindennapi élet és a szépirodalmi alkotások összekapcsolása, a valóság és az irodalmi világ párhuzamainak felderítése.

A szakkör nem törekszik tökéletes produkciók létrehozására, a színpadi légkör és a színpadi játék megszerettetése a legfontosabb. A drámaszakkörben tanultak jól használhatóak bármely színpadi fellépésnél, előadóestek, hivatalos ünnepségek, beszédek, prezentációk előkészítésénél és megtartásánál. Természetesen a nemzeti ünnepek műsorainak összeállításában is nagy segítséget nyújt a szakkör, ettől függetlenül azonban reményeim szerint születnek más színpadképes produkciók is. (hétfő esténként)

…a RÓZSÁK tere… "Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak." (Zsolt 127,4)