2015. november hónap bejegyzései

Tematikus csoportfoglalkozások novemberben

Egy kollégiumban soha nem áll meg az élet, egy percre sem!

A szabadidő hasznos eltöltéséhez és a kötelező kollégiumi foglalkozásokhoz kötődően rendkívül sűrű programsorozat elé nézünk a kollégiumban. A november havi tematikus csoportfoglalkozások keretében a tanulás tanítását, a gazdasági életre való nevelést és a pályaorientációt érintettük.

A tanulás tanítása, a tanítás-tanulás módszerei

Paládi Zsolt és Szigeti Gábor előadása a személyiségközpontú oktatást állította a középpontba, ennek lényegét igyekezett másfél órában bemutatni.

Paládi Zsolt 2012-ben négy hónapot töltött Dániában, ahol Grundtvig, a dán evangélikus lelkész által alapított népfőiskolai rendszert tanulmányozta. Erről készített egy olyan összegfoglalót, amely megismertette a diákokat a dán nem-formális képzések rendszerével. Kiemelte az iskolatípus személyiségfejlesztő jellegét, konkrét példákkal igazolva ezt. Az előadást követő interaktív részben néhány konkrét tanulási gyakorlat és szemléltető játék szolgálta a hallottak jobb megértését.

Szigeti Gábor beszélt az evangélikus egyház oktatásban betöltött jelentős szerepéről, valamint az Európában elterjedt tanulókörök magyarországi meghonosításáról.  Az Aquarius Népfőiskola alapítójaként kitért a játékpedagógia nehézségeire is, mindenekelőtt arra, hogy sok gyakorlást igényel. Az estet egy élményszerű közös játék zárta le, melyet Szigeti Gábor a tanulókörök gyakorlatából merített.

Pályaorientáció

Az est címe: Impróra

Több éves hagyomány nálunk, hogy a fiatal, tehetséges és rendkívül életrevaló Szemerédi Bernadett színművésznőt meghívjuk egy vidám estére a kollégiumba. Ez idén sem történt másként, sokak nagy örömére, ráadásul Betti egy segítőt is hozott magával Horváth Gergely személyében, aki szintén a színész mesterség képviselője. A korábbi évekkel ellentétben most nem az éneké, táncé lett a főszerep, hanem az improvizációs játékoké. A vállalkozó szellemű kolisok (és miért ne lennének vállalkozó szelleműek?) ötletes, kreatív és rendkívül szórakoztató gyakorlatokon keresztül bizonyíthatták rátermettségüket a rögtönzés művészetében.

Reformáció ünnepe

“Az egyház valóságos és igazi kincse Isten dicsõségének és kegyelmének legszentebb evangéliuma.”

(A 95 tétel 62. tétele, Wittenberg, 1517)

Az őszi szünet előtti héten kollégiumunkban a reformációról emlékeztünk meg.  A protestáns egyházban ilyenkor azt idézzük fel, hogy a hagyomány szerint Luther Márton 1517. október 31-én függesztette ki a wittenbergi vártemplom ajtajára 95 tételét.

Az úrvacsorás reformációi istentiszteleten Pelikán András, a kollégium lelkésze és énekkarunk töltött be szolgálatot.