DÖK

A tanulónak joga van bármilyen ügyben – a megfelelő formák betartásával – véleményét kifejteni, javaslatot tenni, védelmet és képviseletet kérni a kollégiumban működő diákönkormányzattól és a kollégium vezetőségétől.

A kollégium valamennyi tanulója választó és választható a diákönkormányzat szerveibe. Az önkormányzat funkcióját, a tanuló ifjúság képviseletét a diáktanács látja el.

diákönkormányzat tagjai a 2017/2018-as tanévben: 

Barasevich Borbála (11. évfolyam)

Hegyessy Luca (10. évfolyam)

Labossa Tamás (13. évfolyam)

Mendi Milán (9. évfolyam)

Pál Gábor (12. évfolyam)

Párkányi Boriska (10. évfolyam)

Varró Patrik  (8. évfolyam)

 

diákönkormányzat tagjai a 2015/2016-os tanévben: 

Cservenák Mihály György, a diákönkormányzat elnöke

Kövecses Luca

Baracskai Vidor

Könczöl Boldizsár

Kaliczka Péter

Gergely Máté

Pál Gábor

Deme Roland

diákönkormányzat tagjai a 2014/2015-ös tanévben:

Kövecses Luca (11. évfolyam), a diákönkormányzat elnöke

Bakos Anett (11. évfolyam)

Cservenák Mihály György (11. évfolyam)

Gergely Máté (11. évfolyam)

Könczöl Boldizsár (11. évfolyam)

Sallai Jenő (11. évfolyam)

Szalay-Nagy Emese (9. évfolyam)

…a RÓZSÁK tere… "Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak." (Zsolt 127,4)