DÖK

A tanulónak joga van bármilyen ügyben – a megfelelő formák betartásával – véleményét kifejteni, javaslatot tenni, védelmet és képviseletet kérni a kollégiumban működő diákönkormányzattól és a kollégium vezetőségétől.

A kollégium valamennyi tanulója választó és választható a diákönkormányzat szerveibe. Az önkormányzat funkcióját, a tanuló ifjúság képviseletét a diáktanács látja el.

diákönkormányzat tagjai a 2019/20120-as tanévben: 

Szoboszlai Szabolcs – elnök

Farkas Kata – elnökhelyettes

Szpisák Bozsena

Tari Hanna

Virág Gréta

Sallai Dániel