digitális áhítatok

2020. szeptember 20-i fasori áhítat – igét hirdet: Dr. Magyarkuti Gyuláné, Tóth Katalin – kollégiumi lelkész

Youtube:

——————————————————————————————

Szentháromság ünnepe utáni nyolcadik vasárnap igehirdetése:

—————————————————————————————–

2020. március 25-i áhítat

2020. március 25-i kollégiumi áhítat. Fogadjátok szeretettel

 

 

 

 

DRÁGA RÓZSÁKTEREKOLIS FIATALOK!

Szerda van, tehát áhítat van. Rendes körülmények között is – és akkor is, mikor a világ a COVID-19 miatt a feje tetején áll és ezért ti most nem Pesten, hanem otthon vagytok. Olvassátok hát szeretettel és figyelemmel ezt a pár sort!

            Mindig felolvasom neketek a hét vezérigéjét. Ez most egy zsoltárrészlet: Szemem az Úrra néz szüntelen, mert ő szabadítja ki lábam a csapdából. (25,15)

Ezek a napok most olyanok, mintha aknamezőn lépkednénk, annyi veszély fenyeget.

Az első számú a járvány. A cél az, hogy minél lassabban terjedjen és így min- denki, akit majd súlyosan megbetegít, megfelelő kórházi ellátásban részesülhes-sen. A második veszély ehhez kapcsolódik: azért mentetek haza, mert most minél kevesebb emberrel találkoztok és érintkeztek fizikailag, annál jobb. Ezt vegyé-tek komolyan! Óvjátok a gyöngébb egészségű, idős szeretteiteket és barátaitokat azzal, hogy a következő hetekben kerülitek őket! Nem lehettek elég óvatosak! Ebből viszont következik a harmadik veszély: hogy úrrá lesz rajtatok a félelem, a pánik. Maradjatok, kérlek, józanok és másokat is intsetek nyugalomra! Nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lel-két! (2Timóteus 1,7) Mindenben követni kell a kiadott rendelkezéseket, tanácso-kat. Ha kijárási tilalom lesz, azt is be KELL tartani. Kibírjuk. Meg fogjátok látni, hogy ezzel együtt jár majd az is, hogy tiétek lesz a szabálykövetők lel-ki nyugalma, békessége. A jelen helyzet negyedik veszélye az, hogy az öletekbe hullott kényszerszünetben jól szétesnek a napjaitok. Ütemezzétek a tennivalói-tokat! Alakítsatok ki napirendet, tanulási és gyakorlási rendet magatoknak! Mi is ezt csináljuk itthon Misivel. Követjük az órarendjét, mintha itthon járnánk iskolába. Neki, nekünk is jobb így azóta. Legyetek fegyelmezettek és bizakodók! Legyetek jó reménységgel a holnap felől! NO PARA! Imádkozzatok és figyeljetek az Úr hozzátok sokféle csatornán (híradó, szüleitek, barátaitok, olvasmányaitok stb.) keresztül szóló hangjára, tanácsaira! Isten áldjon és óvjon benneteket! Szeretettel gondol rátok és imádkozik értetek:

Kati (tothktln@gmail.com)