digitális áhítatok

RT101_Karanten10_Irgalmassag_Lk6_36

RT100_Karanten9_UjszulottCsecsemok_1Pt2_1_5

8. karantén áhítat
„A tévelygő lelkek észhez térnek, és a zúgolódók levonják a tanulságot.” 
(Ézs 29,24)
„Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” (Jak 1,5)


Jakab levele szerint két dolog történik azzal az emberrel, aki nemcsak olvassa, hanem követi és tettekre is váltja Isten beszédét: szabad lesz és boldog lesz. Hétről hétre ezt halljuk a templomban az oltár előtti felolvasásra kijelölt bibliai szakaszok elhangzása után is: boldogok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják.
Erre kell nekem, tévelygőnek, zúgolódónak mindennap ráeszmélnem. Hogy Isten törvénye, tanácsa, szava értem van. Nem korlátoz, hanem csodás távlatokat nyit meg előttem. Megajándékoz a jó cselekvésének boldog, mennyei örömével. Erre tanítom hétéves Misi fiamat is. Aki ahogy nő, úgy lát rá egyre jobban arra, hogy életét a jó és a rossz, az igaz és a gonosz közti ellentét feszültsége jellemzi; hogy bensőjében és az őt körülvevő világban a bűn és a jóság, az istentelenség és az istenvágy, a lázadás és az engedelmesség rendre egymásnak feszül. Az isteni bölcsesség lelke munkálkodik benne, valahányszor belátja, hogy az őt is tanácsolni akaró Isten szavára figyelni, Jézussal járni jó, hogy jót tenni jó, hogy jónak lenni jó. Bárcsak minél kevesebb tévelygés, ellenállás és zúgolódás előzné meg ezt a belátást! Bárcsak úgy élne ma és holnap is, hogy őt és a közelségét jónak érezzék az emberek!
*
Istenünk! Kérünk, add nekünk bölcsességedet készségesen. Hadd legyen valóság az életünkben, különösen pedig drága gyermekeink életében az, ami egyszülött Fiadról már egészen kicsi korától kezdve elmondható volt – hogy „növekedett és erősödött (…), gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben (…), és Isten kegyelme volt rajta” (Lk 2,40.52). Ámen.

RT98_Karanten7_Szovetseg

RT97_Karanten6_Orom (1)

RT96_Karanten5_Advent3_

BZsRT95_Karanten4_Advent2_SZE

 

 

 

 

 

 

RT94_Karanten3_Advent1_

AGYRT93_Karanten2_Jel 15,3-4

Youtube:

——————————————————————————————

Szentháromság ünnepe utáni nyolcadik vasárnap igehirdetése:

—————————————————————————————–

2020. március 25-i áhítat

2020. március 25-i kollégiumi áhítat. Fogadjátok szeretettel

 

 

 

 

DRÁGA RÓZSÁKTEREKOLIS FIATALOK!

Szerda van, tehát áhítat van. Rendes körülmények között is – és akkor is, mikor a világ a COVID-19 miatt a feje tetején áll és ezért ti most nem Pesten, hanem otthon vagytok. Olvassátok hát szeretettel és figyelemmel ezt a pár sort!

            Mindig felolvasom neketek a hét vezérigéjét. Ez most egy zsoltárrészlet: Szemem az Úrra néz szüntelen, mert ő szabadítja ki lábam a csapdából. (25,15)

Ezek a napok most olyanok, mintha aknamezőn lépkednénk, annyi veszély fenyeget.

Az első számú a járvány. A cél az, hogy minél lassabban terjedjen és így min- denki, akit majd súlyosan megbetegít, megfelelő kórházi ellátásban részesülhes-sen. A második veszély ehhez kapcsolódik: azért mentetek haza, mert most minél kevesebb emberrel találkoztok és érintkeztek fizikailag, annál jobb. Ezt vegyé-tek komolyan! Óvjátok a gyöngébb egészségű, idős szeretteiteket és barátaitokat azzal, hogy a következő hetekben kerülitek őket! Nem lehettek elég óvatosak! Ebből viszont következik a harmadik veszély: hogy úrrá lesz rajtatok a félelem, a pánik. Maradjatok, kérlek, józanok és másokat is intsetek nyugalomra! Nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lel-két! (2Timóteus 1,7) Mindenben követni kell a kiadott rendelkezéseket, tanácso-kat. Ha kijárási tilalom lesz, azt is be KELL tartani. Kibírjuk. Meg fogjátok látni, hogy ezzel együtt jár majd az is, hogy tiétek lesz a szabálykövetők lel-ki nyugalma, békessége. A jelen helyzet negyedik veszélye az, hogy az öletekbe hullott kényszerszünetben jól szétesnek a napjaitok. Ütemezzétek a tennivalói-tokat! Alakítsatok ki napirendet, tanulási és gyakorlási rendet magatoknak! Mi is ezt csináljuk itthon Misivel. Követjük az órarendjét, mintha itthon járnánk iskolába. Neki, nekünk is jobb így azóta. Legyetek fegyelmezettek és bizakodók! Legyetek jó reménységgel a holnap felől! NO PARA! Imádkozzatok és figyeljetek az Úr hozzátok sokféle csatornán (híradó, szüleitek, barátaitok, olvasmányaitok stb.) keresztül szóló hangjára, tanácsaira! Isten áldjon és óvjon benneteket! Szeretettel gondol rátok és imádkozik értetek:

Kati (tothktln@gmail.com)