A tanári kar tagjai

Prehradnyik Katalin csoportvezető nevelőtanár (I. csoport)

Egy kis faluból, a nyolcszáz lelkes Vácegresről származom, amely a Cserhát és a Gödöllői-dombság nyúlványain fekszik, erdőségekkel határolva. Evangélikus-katolikus családom döntése nyomán evangélikusnak kereszteltek. Születésem óta részese vagyok a vácegresi gyülekezetnek, de nyitottan tekintek más felekezetek, közösségek felé is. Magyar-történelem szakos főiskolai tanári diplomámat Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán szereztem 2010-ben, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytattam tanulmányaim. Középfokú komplex nyelvvizsgám szintén 2010-ben tettem le angolból. Történelem szakos diplomámhoz szülőfalum helytörténetét kutattam a Pest Megyei Levéltárban. Diplomamunkámban Vácegres 20. századi történetét tanulmányoztam részletekbe menően, és foglalkoztam a település névváltoztatásának kérdéseivel is.

Az Evangélikus Középiskolai Kollégiumban 2012 januárjától dolgozom nevelőtanárként és igyekszem az itt elő gyerekekkel, fiatal felnőttekkel kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatot kialakítani. A 2012/2013-as tanévtől a filmklub szakkört vezettem, melynek célja közösségteremtő volt. 2015-től az Ének-zene szakkör koordinálását vállaltam, melynek keretében az áhítatokra és a kollégiumi alkalmakra készülünk zenei szolgálattal.

Sebestyén Eszter  csoportvezető nevelőtanár (II. csoport)

Sebestyén Eszternek hívnak. 1976-ban születtem Szombathelyen. A főiskolát is itt végeztem matematika-történelem-számítástechnika szakon. Közben az újonnan induló régész-technikusi képzésbe is bekapcsolódtam. Budapesten kiegészítő egyetemi diplomát szereztem matematikából és felköltöztem a fővárosba. 10 éven keresztül dolgoztam régész-technikusként, rajzolóként különböző ásatásokon, mellette folyamatosan készítettem fel érettségire, felvételire készülő diákokat matematikából.  2005 után végül a tanítás mellett köteleztem el magam és kollégiumi nevelőtanárként kezdtem dolgozni egy 8. kerületi leánykollégiumban. Az itt szerzett tapasztalataimat próbálom átültetni és alkalmazni az Evangélikus Középiskolai Kollégiumban 2015 szeptemberétől, ahol a 2. csoport vezetője lettem. Emellett folyamatos segítséget próbálok adni matematikából. A kollégiumi szakkörök közül a rövidfilm szakkört vezetem.

Garas Erzsébet csoportvezető nevelőtanár (III. csoport)

Végzettség:
középiskolai gazdasági szaktanár (kereskedelmi gazdaságtan, marketing…)
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Budapesti Gazdasági Főiskola
Szakmai tapasztalat:
14 év középiskolai tanári tevékenység
Nyelvismeret:
német (felsőfokú komplex nyelvvizsga)
angol (középfokú komplex nyelvvizsga)
orosz (alapfokú nyelvvizsga)
olasz nyelv tanulása folyamatban van

A Balaton déli partjáról származom, generációkra visszamenőleg egyházunkért sokat tevő, hívő evangélikus családból.
2014 szeptemberétől nevelőtanárként dolgozok az Evangélikus Középiskolai Kollégiumban.
A kézműves szakkört vezetem, mottóm: “Ismerd meg, gondolkodj, tervezz, alkoss!”
A kollégium szponzorálását segítem.

Hidasi Péter csoportvezető nevelőtanár (IV. csoport), DÖK segítő tanár

1984. november 17-én születtem Budapesten. Budapest melletti nagyközségben, Csömörön nevelkedtem, egy többgenerációs evangélikus családban. Jelenleg is itt élek a családommal. A helyi Mátyás Király Általános Iskola elvégzése után, a budapesti Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában folytattam a tanulmányaimat. Ebben az intézményben érettségiztem 2003-ban. Az érettségit követően, további 2 éves képzés keretében szoftverüzemeltetői képesítést szereztem.  A reál szakközépiskola után, a humán tudományok felé fordulva felvételiztem a Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakára, amit 2012-ben fejeztem be. Ezt követően jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikus-könyvtáros szakára, amit végzős hallgatóként jelenleg is végzek.

Közel 10 éve aktívan veszek részt a Csömöri Evangélikus Ifjúság (CSEVI) életének a szervezésében, kezdetben, mint segítő, s immár több mint 5 éve, mint ifjúság vezető. A feladataim közé tartozik a közösségi szellem erősítése, közösségi programok szervezése, valamint a közösség tagjainak lelki ápolása is.

A budapesti Evangélikus Középiskolai Kollégium életében 2015. szeptemberétől veszek részt, mint állandó éjszakai nevelőtanár.
Elcsépeltnek hangzik, de komolyan úgy gondolom, hogy minden gyermek egy külön világ, amihez a tanárnak meg kell találnia a megfelelő kulcsot. Albert Einstein mondta, hogy „Mindenki egy zseni. De ha egy halat az alapján ítélünk meg, hogy milyen jól tud fára mászni, akkor egész életét úgy fogja leélni, hogy ostobának hiszi magát”. Az egyik tanítási vezérelvem, hogy ehhez hasonlót egyik tanítványom se éljen át.

Németh Enikő ápoló, pedagógiai felügyeletet ellátó nevelő

16 éves csoportvezető nevelőtanári tapasztalattal rendelkezem.

2015  szeptemberétől  kollégiumi ápolói munkakört is ellátok új munkakörömben a pedagógiai felügyelet mellett. Közben végzem a 10 hónapos ápolási asszisztensi OKJ képzést.

29 évesen pályáztam az akkori Magyarországi Evangélikus Egyház Budapesti Kollégiumába hitoktatói diplomámmal.

…a RÓZSÁK tere… "Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak." (Zsolt 127,4)