A tanári kar tagjai

Károlyfalvi Zsolt igazgató

„Szeretem a hétfőt.” Általában ezt válaszolom, amikor a munkámról kérdeznek és jó érzés, hogy őszintén mondhatom. Testnevelő tanárként, később teológusként több szálon kötődöm az oktatáshoz, evangélikus egyházunkhoz, így az evangélikus oktatásügyhöz általában és a kollégiumban töltött több, mint nyolc év által konkrétan az intézményünkhöz. Nevelőtanárként, majd igazgatóként sok érdekes és értékes diákot ismerhettem meg itt az évek alatt és hálás vagyok, hogy minden időben jó munkatársakkal dolgozhattam, dolgozhatom együtt és a fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyházzal is jó a kapcsolatunk emberi és szakmai szempontból egyaránt. Az angyalföldi evangélikus gyülekezet tagja vagyok, nem feledve orosházi gyökereimet sem. Az angyalföldi gyülekezetet lakóhely szerint választottam, de az ottmaradásom már sokkal tudatosabb döntés volt. Régóta tartó tartalmas időtöltésem a zenélés, ami főként evangélikus közegben teljesedik ki. Munkámban a vezetői döntéseket mindig egyedül kell meghozni, de az odavezető úton minden segítséget megkapok, mindezek fényében nem csoda, hogy szeretem a hétfőket.

Prehradnyik Katalin csoportvezető nevelőtanár (I. csoport), megbízott honlapszerkesztő

Egy kis faluból, a nyolcszáz lelkes Vácegresről származom, amely a Cserhát és a Gödöllői-dombság nyúlványain fekszik, erdőségekkel határolva. Evangélikus-katolikus családom döntése nyomán evangélikusnak kereszteltek. Születésem óta részese vagyok a vácegresi gyülekezetnek, de nyitottan tekintek más felekezetek, közösségek felé is. Magyar-történelem szakos főiskolai tanári diplomámat Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán szereztem 2010-ben, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytattam tanulmányaim. Középfokú komplex nyelvvizsgám szintén 2010-ben tettem le angolból. Történelem szakos diplomámhoz szülőfalum helytörténetét kutattam a Pest Megyei Levéltárban. Diplomamunkámban Vácegres 20. századi történetét tanulmányoztam részletekbe menően, és foglalkoztam a település névváltoztatásának kérdéseivel is. 2015-től az Evangélikus Hittudományi Egyetem két éves pedagógus továbbképzésén veszek részt, mely négy részből tevődik össze: bibliai, rendszeres teológiai, egyháztörténeti és gyakorlati teológiai modul.

Az Evangélikus Középiskolai Kollégiumban 2012 januárjától dolgozom nevelőtanárként és igyekszem az itt elő gyerekekkel, fiatal felnőttekkel kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatot kialakítani. A 2012/2013-as tanévtől a filmklub szakkört vezettem, melynek célja közösségteremtő volt. 2015-től az Ének-zene szakkör koordinálását vállaltam, melynek keretében az áhítatokra és a kollégiumi alkalmakra készülünk zenei szolgálattal. A kollégium honlapját frissítem aktualitásokkal, praktikus tartalommal és életképekkel.

Sebestyén Eszter  csoportvezető nevelőtanár (II. csoport)

Sebestyén Eszternek hívnak. 1976-ban születtem Szombathelyen. A főiskolát is itt végeztem matematika-történelem-számítástechnika szakon. Közben az újonnan induló régész-technikusi képzésbe is bekapcsolódtam. Budapesten kiegészítő egyetemi diplomát szereztem matematikából és felköltöztem a fővárosba. 10 éven keresztül dolgoztam régész-technikusként, rajzolóként különböző ásatásokon, mellette folyamatosan készítettem fel érettségire, felvételire készülő diákokat matematikából.  2005 után végül a tanítás mellett köteleztem el magam és kollégiumi nevelőtanárként kezdtem dolgozni egy 8. kerületi leánykollégiumban. Az itt szerzett tapasztalataimat próbálom átültetni és alkalmazni az Evangélikus Középiskolai Kollégiumban 2015 szeptemberétől, ahol a 2. csoport vezetője lettem. Emellett folyamatos segítséget próbálok adni matematikából. A kollégiumi szakkörök közül a rövidfilm szakkört vezetem.

Garas Erzsébet csoportvezető nevelőtanár (III. csoport), Munkaközösség vezető

Végzettség:
középiskolai gazdasági szaktanár (kereskedelmi gazdaságtan, marketing…)
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Budapesti Gazdasági Főiskola
Szakmai tapasztalat:
14 év középiskolai tanári tevékenység
Nyelvismeret:
német (felsőfokú komplex nyelvvizsga)
angol (középfokú komplex nyelvvizsga)
orosz (alapfokú nyelvvizsga)
olasz nyelv tanulása folyamatban van

A Balaton déli partjáról származom, generációkra visszamenőleg egyházunkért sokat tevő, hívő evangélikus családból.
2014 szeptemberétől nevelőtanárként dolgozok az Evangélikus Középiskolai Kollégiumban.
A kézműves szakkört vezetem, mottóm: “Ismerd meg, gondolkodj, tervezz, alkoss!”
A kollégium szponzorálását segítem.

Turóczi Krisztián csoportvezető nevelőtanár (IV. csoport), DÖK segítő tanár

1976. szeptember 25-én születtem Szikszón. Gyermekkoromat Abaúj „fővárosában”, Encsen éltem, itt végeztem az általános iskolát. Miskolcon, a Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskolába 1995-ben érettségiztem. Érdeklődésem a műszaki pályáról már korábban az irodalom és a művészetek felé fordult, bár ez a kettősség azóta is jellemez. 1997-ben kezdtem meg tanulmányaim az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola magyar nyelv és irodalom szakán, ahol 2001 nyarán tanári oklevelet szereztem. Még ebben az évben folytattam tanulmányaim a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Az egyetemen jó eredménnyel 2003-ban végeztem. Eztán irodalomtudományi, doktori (PhD) képzésre iratkoztam be, ahol 2006-ban abszolutóriumom kiválóra sikerült. Tématerületem a XX. századi magyar- és világirodalom, specifikusan az Ady-novellisztika, amellyel kevesen foglalkoznak az országban. Több mint 14 éve dolgozom középiskolai tanárként, nevelőtanárként ez a 3. évem az Evangélikus Középiskolai Kollégiumban. Budapesten a 7. kerületben élek. Kamaszkorom óta írok verseket, novellákat, eddig két kötetem jelent meg. Szabadidőmben irodalmi, és tudományos munkákat lektorálok. Érdeklődési köröm az irodalom mellett a pszichológia, a vallástudomány, a film és színház. Hobbim irodalmi-beszélgetős körök szervezése, zene, fotózás és a túrakerékpározás. Idén a Lélekelemző szakkört fogom vezetni „Tükrök” címmel. DÖK segítő tanárként különböző programokat szervezek a kollégium diákjainak.

Paládi Zsolt csoportvezető nevelőtanár (V. csoport)

1968. szeptember 11-én születtem Budapesten. Egy Budapest melletti településen, Dunaharasztin nevelkedtem fel. Magyar-történelem szakos középiskolai tanárként végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 1994-től 1998-ig a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnáziumban dolgoztam, 1998-tól 2011-ig pedig a Magyar Nemzeti Levéltárban. 1998 óta publikálok különböző folyóiratokban és lapokban, elsősorban novellákat.  Irodalmi publikációim mellett számos társadalomtörténeti munkát is jegyzek. Két önálló kötetem van és számos antológiában is szerepeltem.

2012 augusztusától 2012 karácsonyáig Dániában tanultam az integrált nevelésről és a felnőttoktatásról egy európai uniós ösztöndíj keretében.  Tapasztalataimat egy nagyesszében foglaltam össze, amely egy egyházi és egy közneveléssel foglalkozó lapban is megjelent. 2013-tól 2015-ig a Gödi Piarista Szakközépiskolában és Szakiskolában tanítottam. 2015 szeptemberétől tevékenykedem az Evangélikus Középiskolai Kollégiumban. A kollégiumban csoportvezető vagyok és a színjátszó szakkört vezetem. Érdeklődési köröm az irodalom és a történelem mellett a pszichológia, a politológia, az eszme –és vallástörténet, a drámapedagógia, a színház és a film.

Németh Enikő ápoló, pedagógiai felügyeletet ellátó nevelő

16 éves csoportvezető nevelőtanári tapasztalattal rendelkezem.

2015  szeptemberétől  kollégiumi ápolói munkakört is ellátok új munkakörömben a pedagógiai felügyelet mellett. Közben végzem a 10 hónapos ápolási asszisztensi OKJ képzést.

29 évesen pályáztam az akkori Magyarországi Evangélikus Egyház Budapesti Kollégiumába hitoktatói diplomámmal.

Hidasi Péter éjszakai ügyeletes nevelő

1984. november 17-én születtem Budapesten. Budapest melletti nagyközségben, Csömörön nevelkedtem, egy többgenerációs evangélikus családban. Jelenleg is itt élek a családommal. A helyi Mátyás Király Általános Iskola elvégzése után, a budapesti Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában folytattam a tanulmányaimat. Ebben az intézményben érettségiztem 2003-ban. Az érettségit követően, további 2 éves képzés keretében szoftverüzemeltetői képesítést szereztem.  A reál szakközépiskola után, a humán tudományok felé fordulva felvételiztem a Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakára, amit 2012-ben fejeztem be. Ezt követően jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikus-könyvtáros szakára, amit végzős hallgatóként jelenleg is végzek.

Közel 10 éve aktívan veszek részt a Csömöri Evangélikus Ifjúság (CSEVI) életének a szervezésében, kezdetben, mint segítő, s immár több mint 5 éve, mint ifjúság vezető. A feladataim közé tartozik a közösségi szellem erősítése, közösségi programok szervezése, valamint a közösség tagjainak lelki ápolása is.

A budapesti Evangélikus Középiskolai Kollégium életében 2015. szeptemberétől veszek részt, mint állandó éjszakai nevelőtanár.
Elcsépeltnek hangzik, de komolyan úgy gondolom, hogy minden gyermek egy külön világ, amihez a tanárnak meg kell találnia a megfelelő kulcsot. Albert Einstein mondta, hogy „Mindenki egy zseni. De ha egy halat az alapján ítélünk meg, hogy milyen jól tud fára mászni, akkor egész életét úgy fogja leélni, hogy ostobának hiszi magát”. Az egyik tanítási vezérelvem, hogy ehhez hasonlót egyik tanítványom se éljen át.

…a RÓZSÁK tere… "Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak." (Zsolt 127,4)