A tanári kar tagjai

Prehradnyik Katalin csoportvezető nevelőtanár (I. csoport)

Egy kis faluból, a nyolcszáz lelkes Vácegresről származom, amely a Cserhát és a Gödöllői-dombság nyúlványain fekszik, erdőségekkel határolva. Evangélikus-katolikus családom döntése nyomán evangélikusnak kereszteltek. Születésem óta részese vagyok a vácegresi gyülekezetnek, de nyitottan tekintek más felekezetek, közösségek felé is. Magyar-történelem szakos főiskolai tanári diplomámat Egerben, az Eszterházy Károly Főiskolán szereztem 2010-ben, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytattam tanulmányaim. Középfokú komplex nyelvvizsgám szintén 2010-ben tettem le angolból. Történelem szakos diplomámhoz szülőfalum helytörténetét kutattam a Pest Megyei Levéltárban. Diplomamunkámban Vácegres 20. századi történetét tanulmányoztam részletekbe menően, és foglalkoztam a település névváltoztatásának kérdéseivel is.

Az Evangélikus Középiskolai Kollégiumban 2012 januárjától dolgozom nevelőtanárként és igyekszem az itt elő gyerekekkel, fiatal felnőttekkel kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatot kialakítani. A 2012/2013-as tanévtől a filmklub szakkört vezettem, melynek célja közösségteremtő volt. 2015-től az Ének-zene szakkör koordinálását vállaltam, melynek keretében az áhítatokra és a kollégiumi alkalmakra készülünk zenei szolgálattal.

Sebestyén Eszter  csoportvezető nevelőtanár (II. csoport)

Sebestyén Eszternek hívnak. 1976-ban születtem Szombathelyen. A főiskolát is itt végeztem matematika-történelem-számítástechnika szakon. Közben az újonnan induló régész-technikusi képzésbe is bekapcsolódtam. Budapesten kiegészítő egyetemi diplomát szereztem matematikából és felköltöztem a fővárosba. 10 éven keresztül dolgoztam régész-technikusként, rajzolóként különböző ásatásokon, mellette folyamatosan készítettem fel érettségire, felvételire készülő diákokat matematikából.  2005 után végül a tanítás mellett köteleztem el magam és kollégiumi nevelőtanárként kezdtem dolgozni egy 8. kerületi leánykollégiumban. Az itt szerzett tapasztalataimat próbálom átültetni és alkalmazni az Evangélikus Középiskolai Kollégiumban 2015 szeptemberétől, ahol a 2. csoport vezetője lettem. Emellett folyamatos segítséget próbálok adni matematikából.

Gubik Katalin kollégiumi nevelőtanár (III.csoport)

Kéttannyelvű gimnáziumban érettségiztem, majd már mint végzett angoltanár 22 évesen kalandvágyból Spanyolországba utaztam. A mediterrán emberek kedves közvetlensége, életszemlélete és vitalitása magával ragadott. Három fantasztikus évet töltöttem szüntelenül beszélő
anyanyelvűek között, ami predesztinálta az ELTE spanyol szakát. A későbbiekben szabadúszó idegenvezetőként dolgoztam, valamint latin-amerikai szappanoperák szinkron szövegeit fordítottam magyarra.
Kötődésem ehhez a kultúrához életre szóló, amit legalább ennyire köszönhetek kiváló egyetemi tanáraimnak is.
Úgy érzem felelősségem van abban, hogy tanítványaim ne a fogyasztói
társadalom által diktált normák szerint, hanem a természettel
har móniában éljenek, és kimozdítsam őket a mind erőteljesebben domináló
virtuális térből. Itt muszáj még megemlítenem az évenként megrendezésre
kerülő Sajtófotó Kiállítást is, mert meggyőződésem, hogy
személyiségformáló, gondolatébresztő ereje van /a sok remek író és könyv
mellett/. A korábban a kollégiumban a hétvégi felügyeletet láttam el és  a hétvégi foglalkozásokat vezettem. 2020/2021. tanévtől a III. csoport csoportvezetőjeként folytatom munkámat.

Hidasi Péter csoportvezető nevelőtanár (IV. csoport), DÖK segítő tanár

1984. november 17-én születtem Budapesten. Budapest melletti nagyközségben, Csömörön nevelkedtem, egy többgenerációs evangélikus családban. Jelenleg is itt élek a családommal. A helyi Mátyás Király Általános Iskola elvégzése után, a budapesti Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolában folytattam a tanulmányaimat. Ebben az intézményben érettségiztem 2003-ban. Az érettségit követően, további 2 éves képzés keretében szoftverüzemeltetői képesítést szereztem.  A reál szakközépiskola után, a humán tudományok felé fordulva felvételiztem a Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakára, amit 2012-ben fejeztem be. Ezt követően jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikus-könyvtáros szakára, amit végzős hallgatóként jelenleg is végzek.

Közel 10 éve aktívan veszek részt a Csömöri Evangélikus Ifjúság (CSEVI) életének a szervezésében, kezdetben, mint segítő, s immár több mint 5 éve, mint ifjúság vezető. A feladataim közé tartozik a közösségi szellem erősítése, közösségi programok szervezése, valamint a közösség tagjainak lelki ápolása is.

A budapesti Evangélikus Középiskolai Kollégium életében 2015. szeptemberétől veszek részt, mint állandó éjszakai nevelőtanár.
Elcsépeltnek hangzik, de komolyan úgy gondolom, hogy minden gyermek egy külön világ, amihez a tanárnak meg kell találnia a megfelelő kulcsot. Albert Einstein mondta, hogy „Mindenki egy zseni. De ha egy halat az alapján ítélünk meg, hogy milyen jól tud fára mászni, akkor egész életét úgy fogja leélni, hogy ostobának hiszi magát”. Az egyik tanítási vezérelvem, hogy ehhez hasonlót egyik tanítványom se éljen át.

Németh Ádám csoportvezető nevelőtanár (V. csoport)

1982. november 28-án születtem Budapesten, római katolikus családban. Tanulmányaimat a Váli utcai Általános Iskolában kezdtem, majd a Szent Gellért Gimnáziumban 2001-ben érettségiztem. Felvételt nyertem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karára, ahol hittantanár képesítést szereztem. Tanulmányokat folytatok egyházjogász és jogász képzés keretében. Angol középfokú nyelvvizsgával rendelkezem.

Középiskolai tanulmányaim mellett 1999-ben Labdarúgói Játékvezetői vizsgát tettem. A Játékvezető tevékenységem első állomása a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség volt, ahol Pest Megye II, Pest megye I, NB III mérkőzéseket vezettem. 2007-ben kerültem  a Magyar Labdarúgó Szövetség országos keretében: itt NB II, NB I és külföldi mérkőzéseken vettem részt.                                                                                                                                                                            Az Evangélikus Középiskolai Kollégiumban  először 2008 és  2013 között dolgoztam, utána a Magyar Labdarúgó Szövetség alkalmazásában álltam mint profi játékvezető. A második ciklusomat 2016-ban kezdtem meg a kollégium falai között. A Kollégiumban a Sport szakkört vezetem. Ennek keretében több sportágat művelünk és rendszeresen részt veszünk futó versenyeken illetve labdarúgó tornákon.                                                                      Mottók:                                                                                                                                                                            Szent Pál kolosszeieknek írt leveléből. „Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus a mi életünk megjelenik, vele együtt is megjelentek dicsőségesen.”

„A sport megtanít becsületesen győzni vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít” Ernest Hemingway

https://www.evangelikus.hu/node/21458?language=en                                   https://777blog.hu/2019/03/06/nagyon-fontos-szamomra-a-biblia-hiterol-vall-nemeth-adam-jatekvezeto/                         https://hu.m.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9meth_%C3%81d%C3%A1m             http://www.keresztenyelet.hu/egyhazjogaszbol-fifa-biro/