Brocskó Lajos Alapítvány

Kérjük támogassa kollégiumunk működését személyi jövedelemadója 1%-ával. Minden felajánlást, segítséget köszönünk és szeretettel fogadunk.

Brocskó Lajos Közhasznú Alapítvány adószáma: 182 10754 – 1 – 42

Kollégiumunk épületének és szellemi történetének az emberi jó tevést tekintve csodálatos múltja van. Az épületet 1877-ben építette a Protestáns Árvaegylet Alapítvány árvaháznak, mely száz gyermeket fogadott be és látott el. Az árvaház l859-től működött lakásról lakásra, épületről épületre míg megépült a mai Rózsák terén, régen Szegényház téren ez a csodálatos klasszicista épület evangélikus és református árvák istápolására. Tehát az árvaház megalapítása ebben az évben ünnepelné fennállásának 150. évfordulóját. Az árvaház létrehozásának gondolatát evangélikus lelkészek, jótevő keresztyén polgárok, hívő városházi hivatalnokok s néhány gazdag, nemesi család támogatta. Az alapítvány tőkéjét is ők adták össze, mely elegendő volt az árvák eltartására, taníttatására és életkezdésük megkönnyítésére.

Ez az alapítvány képes volt finanszírozni a jelenlegi épület megépítését is, nagyon sok természetbeni segítés mellett. Mik voltak ezek? A főváros adta (akkor még) a város szélén ezt a telket, melyet három utca határolt. (Izabella, Rózsa utca és Szegényház tér). Az adományozó levél kikötötte, hogy a telken mindig gyermeknevelés folyjon. A tervezők az épületet ingyen tervezték, az építőanyagot, téglát névleges áron adta a téglagyár, de sok bontott téglát is felhasználtak. Az építőmesterek sokasága munkájáért nem kért fizetséget.

Az árvaház igazgatója Bocskó Lajos volt, 23 évesen, 1874-től, egészen a haláláig 1932-ig, 58 éven át. Neveléstudományából, azon túl, hogy személyenként nevelt, hitben nevelt, a munkaiskola híve volt, s nevéhez fűződik a magyarországi koedukáció gondolata is. Nevelési programját a kor szellemének megfelelően úgy alakította ki, hogy fenti elveiben nem csalódott soha. Nevelése folytán 2000 árva került ki az életbe.

1952-ben az árvaházat államosították, az árvákat szétszórták az addig alakult vidéki állami gyermekotthonokba. Az épület kezdetben egy állami gyermekotthonnak, majd hamarosan különböző kollégiumoknak adta át a helyét (Pl. Vági I. Villamosipari SzKI Fiúkollégiuma, Kossuth Zsuzsa Egészségügyi SzKI Leánykollégiuma, majd a Pesti Barnabás SzKI Leánykollégiuma)

1994-ben a Magyarországi Evangélikus Egyház birtokában került újra az épület, s mint fenntartó leánykollégiumot kívánt itt működtetni.1995-től Gaál Jánosné igazgató középiskolai koedukált kollégiummá szervezte, s a fasori és Deák téri gimnazistákon kívül lehetőséget ad különösen művészeti téren tehetséges diákoknak. 2008 őszétől Károlyfalvi Zsolt igazgató vezetése alatt működik tovább részben megtartva, fejlesztve a kor szellemének megfelelően a hagyományokat.

Horsetzky Klára volt árva támogatásával létrehoztuk a nyílt végű Brocskó Lajos Közhasznú Alapítványt, – részben tisztelegve a nagy, kicsit elfeledett, evangélikus nevelő előtt -, melynek célja a támogatásra szoruló diákok segítése, s az épületben élő diákok szociális lehetőségeinek javítása.

2011 őszétől felkérésre Hegyváriné Pauló Mária tölti be a kollégium igazgatói posztját, aki indítványozta a kollégium nevének egyszerűsítését, ami 2013-tól Evangélikus Középiskolai Kollégium.

2012 karácsonyi ünnepségének keretében a Brocskó Lajos Közhasznú Alapítvány emléktáblát állított a kollégium bejáratánál Brocskó Lajos tiszteletére. A karácsonyi áhítaton Dr. Fabiny Tamás püspök úr teljesített szolgálatot, ezt követően pedig megkoszorúzták az emléktáblát.

…a RÓZSÁK tere… "Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak." (Zsolt 127,4)