Lelki élet


Pelikán András vagyok, evangélikus lelkész.

2008 óta a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközségben végzek lelkészi szolgálatot, 2013. január 1-je óta a Kollégium lelkészeként is dolgozom.

Célom az, hogy a különböző felekezeti, és különböző iskolai háttérből jövő, de a kollégiumban együtt lakó fiatalok hétről hétre kaphassanak egy lelki segítséget a budapesti mindennapi életben. Ezért vannak a heti rendszerességű esti áhítatok, ahol éneklés, imádság, és egy-egy bibliai alapra felépített üzenet adja a lehetőséget a töltekezésre.

A fasori evangélikus templom csak pár utcányira van a kollégiumtól, így vasárnapi istentiszteletekre és hétközi gyülekezeti alkalmakra is lehet járni, az otthoni közösségtől távolabbi élethelyzetben sincs tehát magára hagyva a kollégista.

Bibliaórai közösségben is lehetőség van a Szentírás üzenetének továbbgondolására, közös imádkozásra, akik ennek szükségét érzik, megtalálhatják ezt az alkalmat is.

Mindenki számára lehetőség van személyes lelkipásztori beszélgetésekre, aki szükségét érzi. Gondok, iskolai vagy otthoni örömök és nehézségek megbeszélésére a Kollégium lelkészeként bármikor lehet rám számítani.

hope

…a RÓZSÁK tere… "Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak." (Zsolt 127,4)