Brocskó Lajos projekt az EKK-ban

2015. december 14-15., 2016. január első és második hete

Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonállal kapaszkodhatsz a jövőbe.” Babits Mihály

Brocskó Lajosra emlékeztünk az Evangélikus Középiskolai Kollégium diákjai és nevelői közreműködésével.

A projekt terv állomásai:

2015. december 14. A Nemzeti Sírkertben Brocskó Lajos síremlékénél az emlékezés virágainak elhelyezése.

Este 20 órakor Zászkaliczky Péter ny. evangélikus lelkész ismerteti a  kollégium elődintézményének, az Országos Protestáns Árvaháznak történetét.

2015. december 15. Születésnapján koszorúzással emlékeztünk az árvaház igazgatójára Brocskó Lajosra, (1851. december 15.) aki 58 éven át nevelte és terelgette az árva gyermekeket az ódon falak között.

Kovács Dóra és Ágoston Árpád fuvolajátékát követte Forgó Benjámin tolmácsolásában Petresné Liszkai Anna: Papánk emlékére c. verse.  A szerző árvaként élt az intézményben.

– Brocskó Lajos életéből, munkásságából kaptak irodalmi részleteket a diákcsoportok. Csoportonként megismerkedtek az „árvaatya” életének főbb állomásaival. Nevelői eredményeit, egyéniségét, kedélyvilágát, jellemét, rendszeretetét, a lélekfegyelmezés eszközeit, a szlöjdiskola jelentőségét PowerPoint bemutatók formájában készítették el a diákcsoportok.


2016. január 12-én bemutatták tartalmas alkotásaikat közös tematikus foglalkozás keretében.

– A teljes anyagból kérdőívet állítottam össze, melyet a szobaközösségek töltöttek ki.

A kérdőívek 100%-ban, kitöltve kerültek a csoportvezetőkhöz.

A projekt célja megvalósult! Határon innen és túlról érkező lakóink nemcsak nap mint nap elhaladnak a kollégium főbejáratánál elhelyezett emléktáblák előtt, reméljük betekintést kaptak a régmúlt idők nagyszerű eseményeibe, és megtudták nagy múltú intézményünk nem jött volna létre, ha nincs kezdeményezés, társadalmi összefogás, adakozás e nemes ügyért, az árvák felkarolásáért.

A MI kollégiumunk már 142 éve a nevelést szolgálja!

Köszönöm a diákok és nevelőtársaim aktív közreműködését!

Hegyváriné Pauló Mária a projekt szervezője, az intézmény igazgatója