2014. április hónap bejegyzései

Húsvéti passiójáték

A Rózsák terei kollégium lakóközösségének nem mindennapi élményben lehetett része 2014 böjtjében. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem harmad éves hallgatói hosszú napok és hetek lelki és testi vívódásainak, élményeinek, gondolatainak “színpadra vitelének” első átélői lehettünk.

Jézus földi életének utolsó napjait szemlélhettük. De nemcsak az Úr gyötrelmei, szenvedése, értünk vállalt halála gondolkodtatott el minket. Jó volt közelebbről megismerni a bűnös asszony, Júdás, Péter, Pilátus, az édesanya Mária lelkivilágát a történetben.

Személy szerint engem Júdás vívódása, szembesülése tettének súlyával mind a mai napig foglalkoztat. Hálásak vagyunk Istennek, hogy lehetővé tette a teológus-passió megszületését, megáldotta az írókat, szereplőket, szolgálókat. És köszönjük, hogy ezt hozzánk is elhozták.


Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Köszönjük!

Őri Katalin nevelőtanár